La chacra de Milan ←   →

La chacra de Milan


Klijalište
 
 
 
 
 
Svojeručno izrađeni uređaji i korišteni za sjetvu kaktusa i ostalih sočnica kao i svega drugog što zahtijeva poseban tretman: kontrolu vlažnosti, svjetlosti i temperature.

Kontakt:  milmat1955@gmail.com 


   
Ima 2 kom, svaki po 3600,oo dinara. Obadva = 6000,oo dinara.

Sjetveni prostor je oko 80x50 cm.Ima 1 kom = 7200,oo dinara.

Ima 4 nivoa sa 4 sjetvena prostora veličine oko 80x50 cm.